EXECUTIVE SEARCH:
poszukiwania bezpośrednie pracowników na najwyższe stanowiska kierownicze w firmie


Podczas poszukiwań bezpośrednich staramy się dotrzeć do ludzi zadowolonych ze swej obecnej pracy, mających w niej sukcesy i wysoko ocenianych przez swoje firmy, którzy nie pomyśleliby o zmianie pracy, gdyby nie przedstawienie propozycji naszego Klienta jako nowej szansy rozwoju zawodowego.


SEARCH & SELECTION:

Przy poszukiwaniu pracowników niższego szczebla stosujemy metodę Search & Selection. Korzystamy wtedy z ogłoszeń prasowych i własnej bazy kandydatów. Ogłoszenie prasowe zamieszczone przez naszą firmę jest profesjonalnie opracowane, mniej kosztowne dla Klienta oraz zapewnia mu anonimowość w sytuacji jeżeli Klient sobie tego życzy

Selekcją kandydatów zajmują się doświadczeni pracownicy firmy. Dzięki procesowi Search & Selection docierają do Klienta jedynie najlepsi i sprawdzeni kandydaci.


DORADZTWO ORGANIZACYJNE:

Misją firmy jest stworzenie bliskich partnerskich stosunków z naszymi Klientami, dlatego też nasi konsultanci służą swoim doświadczeniem i wiedzą przy rozwiązywaniu wszelkich problemów dotyczących Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

Nie dążymy do tego aby być największą firmą doradztwa personalnego - chcemy być najbardziej skuteczną.

Jak nam się udaje to osiągnąć?

Naszymi konsultantami są doświadczeni menadżerowie, posiadający zarówno wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu zasobami ludzkimi jak i rekrutacji. Jesteśmy organizacją uczącą się. Nasi konsultanci nieustannie poszerzają swoją wiedzę uczestnicząc w kursach i szkoleniach. W naszej działalności ściśle stosujemy się do "Kodeksu Zasad" stworzonego przez Association of Executive Search Consultants (AESC), międzynarodową organizację, stojącą na straży norm etycznych pośród doradców personalnych na całym świecie.


PROCES POSZUKIWAŃ:

Podczas poszukiwań postępujemy według reguł wypracowanych przez lata doświadczeń, dopasowując konkretne działania do indywidualnych potrzeb Klienta:

1. Zdefiniowanie potrzeb klienta - opracowanie szczegółowego profilu stanowiska
Wspólnie z Klientem staramy się bardzo szczegółowo określić zakres kompetencji na nowym stanowisku pracy. Następnie tworzymy profil idealnego kandydata kierując się takimi kryteriami jak wykształcenie, doświadczenie zawodowe, osobowość, znajomość języków obcych.

2. Poszukiwania
- Przygotowujemy wstępną mapę poszukiwań wykorzystując własną komputerową bazę danych, internet, znajomość określonej branży, kontakty zawodowe i informacje uzyskane dzięki współpracy z międzynarodową organizacją World Search Group.
- W oparciu o uzyskane informację kreślimy wstępną listę potencjalnych kandydatów.
- Podczas spotkań z poszczególnymi kandydatami badamy ich pod kątem użyteczności dla naszego Klienta, oceniając ich dotychczasowe osiągnięcia, styl pracy, doświadczenia zawodowe i cechy osobowościowe.
- Decyzję o spotkaniu z kandydatami przez nas rekomendowanymi Klient podejmuje w oparciu o pisemny raport. Konsultant odpowiedzialny za konkretne zlecenie motywuje w nim dlaczego uważa wyselekcjonowanych kandydatów za najlepiej odpowiadających przyszłemu pracodawcy. Służy on także swoją radą przy podejmowaniu ostatecznych decyzji.

3. Jesteśmy w stałym kontakcie z Klientem aby mieć pewność, że rekomendowany przez nas pracownik sprawdza się na danym stanowisku. Monitorujemy także rozwój kariery zawodowej zatrudnionych poprzez nas nam kandydatów.


GWARANCJA:

CPC świadczy swoje usługi na najwyższym światowym poziomie, potwierdzonym przez przynależność do prestiżowej organizacji World Search Group.

CPC udziela gwarancji na swoje usługi. Jeżeli w ciągu ustalonego terminu okazałoby się się, że wyselekcjonowany kandydat nie spełnia oczekiwań Pracodawcy lub z jakiegokolwiek innego powodu współpraca z nim nie może być kontynuowana, CPC Executive Search zobowiązuje się znaleźć jego następcę bez dodatkowego kosztu dla Klienta.